ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
دانلود کتاب انقلاب بستر های نرم افزاری: چگونه بازار شبکه ای به تحول اقتصاد
Platform Revolution: How Networked Markets Are Transforming the Economy
:عنوان فارسی انقلاب بستر های نرم افزاری: چگونه بازار شبکه ای به تحول اقتصاد :نویسنده (گان) G. G. Parker, M. W. Van Alstyne, Sangeet Paul Choudary :سال انتشار 0 :طبقه بندی کسب و کار :فایل
epub
|
صفحه 0
|
مگابایت 2.4
epub
صفحه 0
2.4 MB
دانلود کتاب شما بهترین و درست کردم بهتر - کار دقیق، فکر می کنم بزرگتر، را بیشتر
Your Best Just Got Better - Work Smarter, Think Bigger, Make More
:عنوان فارسی شما بهترین و درست کردم بهتر - کار دقیق، فکر می کنم بزرگتر، را بیشتر :نویسنده (گان) Jason W Womack :سال انتشار 2012 :طبقه بندی مدیریت - کسب و کار :فایل
epub
|
صفحه 0
|
مگابایت 1.1
epub
صفحه 0
1.1 MB
دانلود کتاب غول کوچک: شرکت هایی که انتخاب به بزرگ به جای بزرگ
Small Giants: Companies That Choose to Be Great Instead of Big
:عنوان فارسی غول کوچک: شرکت هایی که انتخاب به بزرگ به جای بزرگ :نویسنده (گان) Bo Burlingham :سال انتشار 2005 :طبقه بندی مدیریت - کسب و کار :فایل
mobi
|
صفحه 0
|
کیلوبایت 568.7
mobi
صفحه 0
568.7 KB
دانلود کتاب مجرای بازاریابی نوار: اکثر عملی کسب و کار کوچک راهنمای بازاریابی در جهان
Duct Tape Marketing: The World’s Most Practical Small Business Marketing Guide
:عنوان فارسی مجرای بازاریابی نوار: اکثر عملی کسب و کار کوچک راهنمای بازاریابی در جهان :نویسنده (گان) John Jantsh :سال انتشار 2006 :طبقه بندی بازار یابی - کسب و کار :فایل
mobi
|
صفحه 0
|
کیلوبایت 400.1
mobi
صفحه 0
400.1 KB
دانلود کتاب فلسفه حسابرسی
The Philosophy of Auditing
:عنوان فارسی فلسفه حسابرسی :نویسنده (گان) R.K. Mautz, Husein A. Sharaf :سال انتشار 1961 :طبقه بندی حسابداری - کسب و کار :فایل
pdf
|
صفحه 309
|
مگابایت 11.3
pdf
صفحه 309
11.3 MB
دانلود کتاب مرور به سوی مسئولیت مشترک در تحقیقات و نوآوری
Navigating Towards Shared Responsibility in Research and Innovation
:عنوان فارسی مرور به سوی مسئولیت مشترک در تحقیقات و نوآوری :نویسنده (گان) Ralf Lindner, Stefan Kuhlmann, Sally Randles, Guido Gorgoni, Erich Griessler :سال انتشار 2016 :طبقه بندی مسئولیت و اخلاق کسب و کار - کسب و کار :فایل
pdf
|
صفحه 97
|
مگابایت 27.6
pdf
صفحه 97
27.6 MB
دانلود کتاب مربیگری کسب و کار و مشاوره برای Dummies
Business Coaching and Mentoring For Dummies
:عنوان فارسی مربیگری کسب و کار و مشاوره برای Dummies :نویسنده (گان) Marie Taylor, Steve Crabb :سال انتشار 2016 :طبقه بندی کسب و کار :فایل
epub
|
صفحه 0
|
مگابایت 3.4
epub
صفحه 0
3.4 MB
دانلود کتاب مذاکره غیر ممکن است.
Negotiating the Impossible. How to Break Deadlocks and Resolve Ugly Conflicts
:عنوان فارسی مذاکره غیر ممکن است. :نویسنده (گان) Deepak Malhotra :سال انتشار 0 :طبقه بندی کسب و کار :فایل
epub
|
صفحه 0
|
مگابایت 2.7
epub
صفحه 0
2.7 MB
دانلود کتاب من نقل مکان کرد پنیر شما: برای کسانی که حاضر به عنوان موش در فرد دیگری پیچ و خم زندگی
I Moved Your Cheese: For Those Who Refuse to Live as Mice in Someone Else’s Maze
:عنوان فارسی من نقل مکان کرد پنیر شما: برای کسانی که حاضر به عنوان موش در فرد دیگری پیچ و خم زندگی :نویسنده (گان) Deepak Malhotra :سال انتشار 0 :طبقه بندی کسب و کار :فایل
pdf
|
صفحه 0
|
کیلوبایت 474.3
pdf
صفحه 0
474.3 KB
دانلود کتاب آفتابپرست کسب و کار - راهنمای عملی برای موفقیت برای مدیران
Business Chameleon - A practical guide to success for managers
:عنوان فارسی آفتابپرست کسب و کار - راهنمای عملی برای موفقیت برای مدیران :نویسنده (گان) L??szl?? K??rolyi :سال انتشار 2014 :طبقه بندی مدیریت پروژه - مدیریت - کسب و کار :فایل
epub
|
صفحه 0
|
کیلوبایت 302.8
epub
صفحه 0
302.8 KB
دانلود کتاب مدیریت بانک
Bank Management
:عنوان فارسی مدیریت بانک :نویسنده (گان) Timothy W. Koch, S. Scott MacDonald :سال انتشار 2014 :طبقه بندی کسب و کار :فایل
pdf
|
صفحه 802
|
مگابایت 14.8
pdf
صفحه 802
14.8 MB
دانلود کتاب مالیات و استراتژی کسب و کار
Taxes and Business Strategy
:عنوان فارسی مالیات و استراتژی کسب و کار :نویسنده (گان) Myron S. Scholes, Mark A. Wolfson, Merle M. Erickson, Michelle L. Hanlon, Edward L. Maydew :سال انتشار 2015 :طبقه بندی کسب و کار :فایل
pdf
|
صفحه 529
|
مگابایت 16.6
pdf
صفحه 529
16.6 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...