ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
دانلود کتاب مکانیک آماری و برنامه های کاربردی در ماده چگال
Statistical Mechanics and Applications in Condensed Matter
:عنوان فارسی مکانیک آماری و برنامه های کاربردی در ماده چگال :نویسنده (گان) Carlo Di Castro, Roberto Raimondi :سال انتشار 2015 :طبقه بندی مکانیک - فیزیک :فایل
pdf
|
صفحه 544
|
مگابایت 5.7
pdf
صفحه 544
5.7 MB
دانلود کتاب دینامیک یک مایع اسپین کوانتومی
Dynamics of a Quantum Spin Liquid
:عنوان فارسی دینامیک یک مایع اسپین کوانتومی :نویسنده (گان) Johannes Knolle :سال انتشار 2016 :طبقه بندی فیزیک کوانتوم - فیزیک :فایل
pdf
|
صفحه "C
|
مگابایت 6.5
pdf
صفحه "C
6.5 MB
دانلود کتاب تغییرات مادون قرمز غیر محلی از نسبیت عام
Infrared Non-local Modifications of General Relativity
:عنوان فارسی تغییرات مادون قرمز غیر محلی از نسبیت عام :نویسنده (گان) Ermis Mitsou :سال انتشار 2016 :طبقه بندی نظریه نسبیت و گرانش - فیزیک :فایل
pdf
|
صفحه "C
|
مگابایت 2.8
pdf
صفحه "C
2.8 MB
دانلود کتاب تداخل شدت؛
The intensity interferometer; its application to astronomy
:عنوان فارسی تداخل شدت؛ :نویسنده (گان) Hanbury Brown, Robert :سال انتشار 1974 :طبقه بندی فیزیک نجومی - ستاره شناسی - فیزیک :فایل
pdf
|
صفحه "xvi
|
مگابایت 7.1
pdf
صفحه "xvi
7.1 MB
دانلود کتاب راه و روش انتگرال در نظریه میدان کوانتومی
Path Integral Methods in Quantum Field Theory
:عنوان فارسی راه و روش انتگرال در نظریه میدان کوانتومی :نویسنده (گان) R. J. Rivers :سال انتشار 1988 :طبقه بندی فیزیک کوانتوم - فیزیک :فایل
djvu
|
صفحه 352
|
مگابایت 3.2
djvu
صفحه 352
3.2 MB
دانلود کتاب راهنمای سیستم های نوری، جلد 4: سازمان سازهای نوری
Handbook of Optical Systems, Volume 4: Survey of Optical Instruments
:عنوان فارسی راهنمای سیستم های نوری، جلد 4: سازمان سازهای نوری :نویسنده (گان) Herbert Gross (ed.) :سال انتشار 2008 :طبقه بندی نورشناسی - فیزیک :فایل
pdf
|
صفحه 1087
|
مگابایت 48.3
pdf
صفحه 1087
48.3 MB
دانلود کتاب راهنمای سیستم های نوری، جلد 4: سازمان سازهای نوری
Handbook of Optical Systems, Volume 4: Survey of Optical Instruments
:عنوان فارسی راهنمای سیستم های نوری، جلد 4: سازمان سازهای نوری :نویسنده (گان) Herbert Gross, Fritz Blechinger and Bertram Achtner :سال انتشار 2008 :طبقه بندی نورشناسی - فیزیک :فایل
pdf
|
صفحه 1085
|
مگابایت 48
pdf
صفحه 1085
48 MB
دانلود کتاب تحدب در نظریه شبکه گاز
Convexity in the Theory of Lattice Gases
:عنوان فارسی تحدب در نظریه شبکه گاز :نویسنده (گان) Robert B. Israel :سال انتشار 1979 :طبقه بندی ترمودینامیک و مکانیک آماری - فیزیک :فایل
djvu
|
صفحه lxxxv+167
|
مگابایت 5.4
djvu
صفحه lxxxv+167
5.4 MB
دانلود کتاب جریان سیال، انتقال جرم و حرارت در بدن از اشکال مختلف: عددی راه حل
Fluid Flow, Heat and Mass Transfer at Bodies of Different Shapes: Numerical Solutions
:عنوان فارسی جریان سیال، انتقال جرم و حرارت در بدن از اشکال مختلف: عددی راه حل :نویسنده (گان) Kuppalapalle Vajravelu, Swati Mukhopadhyay :سال انتشار 2015 :طبقه بندی مکانیک سیالات - مکانیک - فیزیک :فایل
pdf
|
صفحه "C
|
مگابایت 4.9
pdf
صفحه "C
4.9 MB
دانلود کتاب آموزش راه حل کتابچه راهنمای کاربر برای فیزیک
Instructors Solution Manual for Physics
:عنوان فارسی آموزش راه حل کتابچه راهنمای کاربر برای فیزیک :نویسنده (گان) James S. Walker :سال انتشار 2010 :طبقه بندی فیزیک :فایل
pdf
|
صفحه 1226
|
مگابایت 18.8
pdf
صفحه 1226
18.8 MB
دانلود کتاب دینامیک سیستم های فیزیکی
Dynamics of physical systems
:عنوان فارسی دینامیک سیستم های فیزیکی :نویسنده (گان) Robert H. Cannon Jr. :سال انتشار 2003 :طبقه بندی مکانیک - فیزیک :فایل
mobi
|
صفحه 928
|
مگابایت 53.3
mobi
صفحه 928
53.3 MB
دانلود کتاب نظریه های هسته ای
Nuclear Theory
:عنوان فارسی نظریه های هسته ای :نویسنده (گان) Robert G. Sachs :سال انتشار 1953 :طبقه بندی فیزیک :فایل
pdf
|
صفحه 408
|
مگابایت 60.9
pdf
صفحه 408
60.9 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...