ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
دانلود کتاب پدال به فلز: زندگی کار رانندگان کامیون
Pedal to the metal : the work lives of truckers
:عنوان فارسی پدال به فلز: زندگی کار رانندگان کامیون :نویسنده (گان) Lawrence J Ouellet, Gareth R Jones, H -H Goebel :سال انتشار 1994 :طبقه بندی فنی مهندسی :فایل
pdf
|
صفحه 272
|
مگابایت 21.9
pdf
صفحه 272
21.9 MB
دانلود کتاب کارخانه ترکیبی: سیستم تولید ژاپنی در ایالات متحده
Hybrid factory : the Japanese production system in the United States
:عنوان فارسی کارخانه ترکیبی: سیستم تولید ژاپنی در ایالات متحده :نویسنده (گان) Tetsuo Abo, Gregory Hays, H -H Goebel :سال انتشار 1994 :طبقه بندی فنی مهندسی :فایل
pdf
|
صفحه 352
|
مگابایت 21
pdf
صفحه 352
21 MB
دانلود کتاب صفحات روزنه و لوله ونتوری
Orifice plates and venturi tubes
:عنوان فارسی صفحات روزنه و لوله ونتوری :نویسنده (گان) Michael Reader-Harris, Kent Harold Richards :سال انتشار 2015 :طبقه بندی فنی مهندسی :فایل
pdf
|
صفحه 393
|
مگابایت 15.9
pdf
صفحه 393
15.9 MB
دانلود کتاب اسید برهنه کردن پرده ها از فیبرهای نوری ذوب شده سیلیس بدون تخریب قدرت
Acid Stripping of Fused Silica Optical Fibers Without Strength Degradation
:عنوان فارسی اسید برهنه کردن پرده ها از فیبرهای نوری ذوب شده سیلیس بدون تخریب قدرت :نویسنده (گان) M. John Matthewson, Charles R. Kurkjian, and Jesse R. Hamblin :سال انتشار :طبقه بندی فنی مهندسی :فایل
pdf
|
صفحه 8
|
کیلوبایت 120.7
pdf
صفحه 8
120.7 KB
دانلود کتاب پیشرفت در پل تعمیر و نگهداری، مدیریت ایمنی و عملکرد چرخه زندگی، مجموعه ای از کتاب
Advances in Bridge Maintenance, Safety Management, and Life-Cycle Performance, Set of Book & CD-ROM: Proceedings of the Third International Conference ... 16-19 July 2006, Porto, Portugal - IABMAS '06
:عنوان فارسی پیشرفت در پل تعمیر و نگهداری، مدیریت ایمنی و عملکرد چرخه زندگی، مجموعه ای از کتاب :نویسنده (گان) Paulo J. da Sousa Cruz, Dan M. Frangopol, Luis C. Canhoto Neves :سال انتشار :طبقه بندی فنی مهندسی :فایل
pdf
|
صفحه 1126
|
مگابایت 30
pdf
صفحه 1126
30 MB
دانلود کتاب Mockito برای بهار: یادگیری همه چیز شما نیاز به در مورد چارچوب بهار و چگونگی به واحد آزمون پروژه های خود را با mockito
Mockito for spring : learn all you need to know about the spring framework and how to unit test your projects with mockito
:عنوان فارسی Mockito برای بهار: یادگیری همه چیز شما نیاز به در مورد چارچوب بهار و چگونگی به واحد آزمون پروژه های خود را با mockito :نویسنده (گان) Sujoy Acharya, Amarabha Banerjee, Llewellyn Rozario, Dipti Kapadia, Deepa Nambiar :سال انتشار 2015 :طبقه بندی فنی مهندسی :فایل
pdf
|
صفحه 164
|
مگابایت 1.4
pdf
صفحه 164
1.4 MB
دانلود کتاب توضیحات منطقی، تصمیم گیری و طراحی
Rational Descriptions, Decisions and Designs
:عنوان فارسی توضیحات منطقی، تصمیم گیری و طراحی :نویسنده (گان) Tribus, Myron :سال انتشار :طبقه بندی فنی مهندسی :فایل
pdf
|
صفحه 489
|
مگابایت 5.7
pdf
صفحه 489
5.7 MB
دانلود کتاب جریان اسپینی
Spin current
:عنوان فارسی جریان اسپینی :نویسنده (گان) Sadamichi Maekawa, Srihari Yamanoor, Usha Uthup, Rebecca Pedley, Sam Wood :سال انتشار 2012 :طبقه بندی فنی مهندسی :فایل
pdf
|
صفحه 400
|
مگابایت 25.5
pdf
صفحه 400
25.5 MB
دانلود کتاب طراحی برای هکرها
Design for Hackers
:عنوان فارسی طراحی برای هکرها :نویسنده (گان) Phillip I Good, Johanna Erdmenger, Meeta Rajani, Merilyn Pereira, Aarti Saldanha :سال انتشار 2011 :طبقه بندی فنی مهندسی :فایل
pdf
|
صفحه 352
|
مگابایت 27.2
pdf
صفحه 352
27.2 MB
دانلود کتاب صنعتی سیم کشی برق
Electrical wiring industrial
:عنوان فارسی صنعتی سیم کشی برق :نویسنده (گان) Stephen L Herman, M Donahue, Nicholas Schneider, Mark Voit :سال انتشار 2014 :طبقه بندی فنی مهندسی :فایل
pdf
|
صفحه 384
|
مگابایت 31.5
pdf
صفحه 384
31.5 MB
دانلود کتاب فرهنگ لغت از اکتشاف نفت، حفاری
Dictionary of petroleum exploration, drilling & production
:عنوان فارسی فرهنگ لغت از اکتشاف نفت، حفاری :نویسنده (گان) Norman J Hyne, Joseph Persky, Nina Shea :سال انتشار 1991 :طبقه بندی فنی مهندسی :فایل
pdf
|
صفحه 625
|
مگابایت 32
pdf
صفحه 625
32 MB
دانلود کتاب مهندسی مکانیک: استاتیک
Engineering mechanics : statics
:عنوان فارسی مهندسی مکانیک: استاتیک :نویسنده (گان) A Bedford, Wallace L Fowler, National Museum of American History (U.S.) :سال انتشار 2007 :طبقه بندی فنی مهندسی :فایل
pdf
|
صفحه 908
|
مگابایت 25.2
pdf
صفحه 908
25.2 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...