ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
دانلود کتاب حقوق بشر ولستون کرافت، میل، و زنان
Wollstonecraft, Mill, and Women’s Human Rights
:عنوان فارسی حقوق بشر ولستون کرافت، میل، و زنان :نویسنده (گان) Eileen Hunt Botting :سال انتشار 2016 :طبقه بندی علوم (عمومی) :فایل
pdf
|
صفحه 315
|
مگابایت 1.4
pdf
صفحه 315
1.4 MB
دانلود کتاب مکانیک پرواز عمومی: یک روش ساده بدون معادلات
Basic Flight Mechanics: A Simple Approach Without Equations
:عنوان فارسی مکانیک پرواز عمومی: یک روش ساده بدون معادلات :نویسنده (گان) Ashish Tewari :سال انتشار 2016 :طبقه بندی علوم (عمومی) :فایل
pdf
|
صفحه 136
|
مگابایت 2.2
pdf
صفحه 136
2.2 MB
دانلود کتاب شیفت چابکی: ایجاد باشگاه و رهبران موثر، تیم، و سازمان
The Agility Shift: Creating Agile and Effective Leaders, Teams, and Organizations
:عنوان فارسی شیفت چابکی: ایجاد باشگاه و رهبران موثر، تیم، و سازمان :نویسنده (گان) Pamela Meyer :سال انتشار 2015 :طبقه بندی علوم (عمومی) :فایل
epub
|
صفحه 256
|
مگابایت 2.7
epub
صفحه 256
2.7 MB
دانلود کتاب هنر راه اندازی جمع آوری کمک: سنگ فرشهای سرمایه گذاران، مذاکره معامله، و هر چیز دیگری کارآفرینان باید بدانید
The Art of Startup Fundraising: Pitching Investors, Negotiating the Deal, and Everything Else Entrepreneurs Need to Know
:عنوان فارسی هنر راه اندازی جمع آوری کمک: سنگ فرشهای سرمایه گذاران، مذاکره معامله، و هر چیز دیگری کارآفرینان باید بدانید :نویسنده (گان) Alejandro Cremades :سال انتشار 2016 :طبقه بندی علوم (عمومی) :فایل
pdf
|
صفحه 224
|
مگابایت 4
pdf
صفحه 224
4 MB
دانلود کتاب اقتصاد
Economics
:عنوان فارسی اقتصاد :نویسنده (گان) John Sloman :سال انتشار 2015 :طبقه بندی علوم (عمومی) :فایل
pdf
|
صفحه 944
|
مگابایت 39.4
pdf
صفحه 944
39.4 MB
دانلود کتاب ناوابسته، آگاهانه: 5 مرحله به زندگی خوش و خرم حتی پس از
Conscious Uncoupling: 5 Steps to Living Happily Even After
:عنوان فارسی ناوابسته، آگاهانه: 5 مرحله به زندگی خوش و خرم حتی پس از :نویسنده (گان) Katherine Woodward Thomas :سال انتشار 2015 :طبقه بندی علوم (عمومی) :فایل
epub
|
صفحه 320
|
مگابایت 1.2
epub
صفحه 320
1.2 MB
دانلود کتاب کمک های اولیه برای آزمون USMLE Step 3
First Aid for the USMLE Step 3
:عنوان فارسی کمک های اولیه برای آزمون USMLE Step 3 :نویسنده (گان) Tao Le, Vikas Bhushan :سال انتشار 2015 :طبقه بندی علوم (عمومی) :فایل
pdf
|
صفحه 525
|
مگابایت 55.9
pdf
صفحه 525
55.9 MB
دانلود کتاب نیوتن چند ضلعی و چند جمله ای (مقاطعه) بیش از زمینه های محلی
Newton Polygons and Factoring polynomials over Local Fields
:عنوان فارسی نیوتن چند ضلعی و چند جمله ای (مقاطعه) بیش از زمینه های محلی :نویسنده (گان) Andrei Jorza :سال انتشار 2005 :طبقه بندی علوم (عمومی) :فایل
pdf
|
صفحه 4
|
کیلوبایت 71
pdf
صفحه 4
71 KB
دانلود کتاب توسعه غیر واقعی کیت برنامه نویسی بازی با UnrealScript می، راهنمای مبتدی
Unreal Development Kit Game Programming with UnrealScript, Beginner's Guide
:عنوان فارسی توسعه غیر واقعی کیت برنامه نویسی بازی با UnrealScript می، راهنمای مبتدی :نویسنده (گان) Rachel Cordone :سال انتشار 2011 :طبقه بندی علوم (عمومی) :فایل
pdf
|
صفحه 466
|
مگابایت 7.4
pdf
صفحه 466
7.4 MB
دانلود کتاب پیشرفته API امنیت امنیت رابط های برنامه کاربردی با OAuth 2.0، ایجاد حساب کاربری اتصال، JWS و Jwe
Advanced API Security Securing APIs with Oauth 2.0, Openid Connect, Jws, and Jwe
:عنوان فارسی پیشرفته API امنیت امنیت رابط های برنامه کاربردی با OAuth 2.0، ایجاد حساب کاربری اتصال، JWS و Jwe :نویسنده (گان) Prabath Siriwardena :سال انتشار 2014 :طبقه بندی علوم (عمومی) :فایل
pdf
|
صفحه 248
|
مگابایت 4.8
pdf
صفحه 248
4.8 MB
دانلود کتاب بیوانفورماتیک با کتاب آشپزی R
Bioinformatics with R Cookbook
:عنوان فارسی بیوانفورماتیک با کتاب آشپزی R :نویسنده (گان) Paurush Praveen Sinha :سال انتشار 2014 :طبقه بندی علوم (عمومی) :فایل
pdf
|
صفحه 340
|
مگابایت 12.2
pdf
صفحه 340
12.2 MB
دانلود کتاب ؟؟؟؟؟؟؟؟
???????? ?????? ??? Windows 7 v.4.27
:عنوان فارسی ؟؟؟؟؟؟؟؟ :نویسنده (گان) Nizaury :سال انتشار 2011 :طبقه بندی علوم (عمومی) :فایل
chm
|
صفحه 321
|
مگابایت 5.5
chm
صفحه 321
5.5 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...