ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
دانلود کتاب دست زدن به یک عصب: مغز ما، خود ما
Touching a nerve : our brains, our selves
:عنوان فارسی دست زدن به یک عصب: مغز ما، خود ما :نویسنده (گان) Patricia Smith Churchland, Gareth R Jones, H -H Goebel :سال انتشار 2013 :طبقه بندی فلسفه - سایر علوم اجتماعی :فایل
pdf
|
صفحه 307
|
مگابایت 7.8
pdf
صفحه 307
7.8 MB
دانلود کتاب حقیقت شک به یک دروغگو
Doubt Truth to Be a Liar
:عنوان فارسی حقیقت شک به یک دروغگو :نویسنده (گان) Graham Priest :سال انتشار :طبقه بندی فلسفه - سایر علوم اجتماعی :فایل
pdf
|
صفحه 239
|
کیلوبایت 1017
pdf
صفحه 239
1017 KB
دانلود کتاب بازاندیشی عینیت
Rethinking objectivity
:عنوان فارسی بازاندیشی عینیت :نویسنده (گان) Allan Megill, Ratan Kumar, Thomas Svolos, Joseph Lowery :سال انتشار 1994 :طبقه بندی فلسفه - سایر علوم اجتماعی :فایل
pdf
|
صفحه 351
|
مگابایت 20.6
pdf
صفحه 351
20.6 MB
دانلود کتاب در دفاع از یهودیت: ابراهیم ابن داود: منابع و ساختارهای هکتار Emunah هکتار رامه
In defence of Judaism: Abraham Ibn Daud : sources and structures of ha-Emunah ha-Ramah
:عنوان فارسی در دفاع از یهودیت: ابراهیم ابن داود: منابع و ساختارهای هکتار Emunah هکتار رامه :نویسنده (گان) Resianne Fontaine, Anson D Shupe, Gianna Polacco Williams, Meg Harris Williams, Tony Woolfson :سال انتشار 1990 :طبقه بندی فلسفه - سایر علوم اجتماعی :فایل
pdf
|
صفحه 334
|
مگابایت 45.3
pdf
صفحه 334
45.3 MB
دانلود کتاب سفید یقه: طبقه متوسط ​​آمریکا
White Collar: The American Middle Classes
:عنوان فارسی سفید یقه: طبقه متوسط ​​آمریکا :نویسنده (گان) C. Wright Mills :سال انتشار :طبقه بندی جامعه شناسی - سایر علوم اجتماعی :فایل
pdf
|
صفحه 408
|
مگابایت 16.9
pdf
صفحه 408
16.9 MB
دانلود کتاب بزهکاری نوجوانان
Juvenile delinquency
:عنوان فارسی بزهکاری نوجوانان :نویسنده (گان) Donald J Shoemaker, Gerry Lane, Wendel A Ray :سال انتشار 2013 :طبقه بندی جامعه شناسی - سایر علوم اجتماعی :فایل
pdf
|
صفحه 415
|
مگابایت 4.1
pdf
صفحه 415
4.1 MB
دانلود کتاب درگیری در اوکراین: پیمایش از سفارش پس از جنگ سرد
Conflict in Ukraine : the unwinding of the post-cold war order
:عنوان فارسی درگیری در اوکراین: پیمایش از سفارش پس از جنگ سرد :نویسنده (گان) Rajan Menon, Eugene B Rumer, Katri Raik :سال انتشار 2015 :طبقه بندی سیاست - سایر علوم اجتماعی :فایل
pdf
|
صفحه 57
|
کیلوبایت 385.3
pdf
صفحه 57
385.3 KB
دانلود کتاب هنجارستیزسازی چربی تجسم
Queering Fat Embodiment
:عنوان فارسی هنجارستیزسازی چربی تجسم :نویسنده (گان) Cat Pause??, Jackie Wykes, Samantha Murray :سال انتشار 2014 :طبقه بندی سایر علوم اجتماعی :فایل
pdf
|
صفحه 170
|
مگابایت 2.4
pdf
صفحه 170
2.4 MB
دانلود کتاب کتاب پالگریو پژوهش میراث معاصر
The Palgrave handbook of contemporary heritage research
:عنوان فارسی کتاب پالگریو پژوهش میراث معاصر :نویسنده (گان) Emma Waterton, Steve Watson, Baozhang He, Pei-Chia Chen, Taron Pereira :سال انتشار 2015 :طبقه بندی فرهنگی - سایر علوم اجتماعی :فایل
pdf
|
صفحه xxvi+560
|
مگابایت 4.9
pdf
صفحه xxvi+560
4.9 MB
دانلود کتاب وضعیت ناامنی: دولت متزلزل
State of insecurity : government of the precarious
:عنوان فارسی وضعیت ناامنی: دولت متزلزل :نویسنده (گان) Isabell Lorey, Aileen Derieg, Judith Butler :سال انتشار 2015 :طبقه بندی فلسفه - سایر علوم اجتماعی :فایل
pdf
|
صفحه 148
|
مگابایت 8
pdf
صفحه 148
8 MB
دانلود کتاب بازتاب های جدید در انقلاب از زمان ما
New reflections on the revolution of our time
:عنوان فارسی بازتاب های جدید در انقلاب از زمان ما :نویسنده (گان) Ernesto Laclau, David N Perkins, Judith W Segal :سال انتشار 1990 :طبقه بندی فلسفه - سایر علوم اجتماعی :فایل
pdf
|
صفحه 263
|
مگابایت 20.4
pdf
صفحه 263
20.4 MB
دانلود کتاب معرفی فلسفه علم
Introducing philosophy of science
:عنوان فارسی معرفی فلسفه علم :نویسنده (گان) Ziauddin Sardar, Borin Van Loon, David L Rigby, Pei-Chia Chen, Taron Pereira :سال انتشار 2015 :طبقه بندی فلسفه - سایر علوم اجتماعی :فایل
epub
|
صفحه 506
|
مگابایت 96.3
epub
صفحه 506
96.3 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...