ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
دانلود کتاب آتشفشانهای هاوایی: از منبع به سطح
Hawaiian volcanoes : from source to surface
:عنوان فارسی آتشفشانهای هاوایی: از منبع به سطح :نویسنده (گان) Rebecca Carey, Vale??rie Cayol, Michael P Poland, Dominique Weis :سال انتشار 2015 :طبقه بندی زمین شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 600
|
مگابایت 40.4
pdf
صفحه 600
40.4 MB
دانلود کتاب منشا بزرگ برای گراند کانیون
A Grand Origin for Grand Canyon
:عنوان فارسی منشا بزرگ برای گراند کانیون :نویسنده (گان) Michael Oard :سال انتشار :طبقه بندی زمین شناسی :فایل
epub
|
صفحه 207
|
مگابایت 3.6
epub
صفحه 207
3.6 MB
دانلود کتاب انتقال نفت در طبیعت
Transformation of Petroleum in Nature
:عنوان فارسی انتقال نفت در طبیعت :نویسنده (گان) P.F.Andreev, A.I.Bogomolov, A.F.Dobryanskii, A.A.Kartsev :سال انتشار :طبقه بندی زمین شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 484
|
مگابایت 52.6
pdf
صفحه 484
52.6 MB
دانلود کتاب Geoethics: چالشهای اخلاقی و مطالعات موردی در علوم زمین
Geoethics : ethical challenges and case studies in earth sciences
:عنوان فارسی Geoethics: چالشهای اخلاقی و مطالعات موردی در علوم زمین :نویسنده (گان) Max Wyss, Silvia Peppoloni :سال انتشار 2015 :طبقه بندی زمین شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 451
|
مگابایت 5.9
pdf
صفحه 451
5.9 MB
دانلود کتاب طیف سنجی جذب اتمی در زمین شناسی
Atomic Absorption Spectrometry in Geology
:عنوان فارسی طیف سنجی جذب اتمی در زمین شناسی :نویسنده (گان) Ernst E. Angino, Gale K.Billings :سال انتشار :طبقه بندی زمین شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 155
|
مگابایت 12.6
pdf
صفحه 155
12.6 MB
دانلود کتاب روش در زمین شناسی درست
Procedures in field geology
:عنوان فارسی روش در زمین شناسی درست :نویسنده (گان) Tom Freeman, Debora J Halbert, Stephen M Heinrich, Fabien Josse, Gary K Fedder :سال انتشار 1999 :طبقه بندی زمین شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 103
|
مگابایت 3.7
pdf
صفحه 103
3.7 MB
دانلود کتاب آناتومی کوه رنجرز
The anatomy of mountains rangers
:عنوان فارسی آناتومی کوه رنجرز :نویسنده (گان) Jean Paul Schaer, John Rodgers, Stephen M Heinrich, Fabien Josse, Gary K Fedder :سال انتشار 1987 :طبقه بندی زمین شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 308
|
مگابایت 23.3
pdf
صفحه 308
23.3 MB
دانلود کتاب Geothermometry الکترومغناطیسی
Electromagnetic Geothermometry
:عنوان فارسی Geothermometry الکترومغناطیسی :نویسنده (گان) V V Spichak, Olga K Zakharova, Nicholas Jones, Fabien Josse, Gary K Fedder :سال انتشار 2015 :طبقه بندی زمین شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 194
|
مگابایت 5.1
pdf
صفحه 194
5.1 MB
دانلود کتاب تاثیر انسان و محیط زیست از استخراج: چگونه شکستگی شیل گاز ما و جهان ما تاثیر می گذارد
The human and environmental impact of fracking : how fracturing shale for gas affects us and our world
:عنوان فارسی تاثیر انسان و محیط زیست از استخراج: چگونه شکستگی شیل گاز ما و جهان ما تاثیر می گذارد :نویسنده (گان) Madelon Lubin Finkel, Heidi Ehernberger Hamilton, Deborah Schiffrin, Fabien Josse, Gary K Fedder :سال انتشار 2015 :طبقه بندی زمین شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 272
|
مگابایت 2.7
pdf
صفحه 272
2.7 MB
دانلود کتاب زمین شناسی از دریاهای چین
Geology of the China Seas
:عنوان فارسی زمین شناسی از دریاهای چین :نویسنده (گان) Pinxian Wang, Qianyu Li, Chun-Feng Li, Fabien Josse, Gary K Fedder :سال انتشار 2014 :طبقه بندی زمین شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 702
|
مگابایت 50.6
pdf
صفحه 702
50.6 MB
دانلود کتاب زمین شناسی ساختمانی: مکانیک از زخم بستر من سنگ های دگرگونی دوره اصول
Structural geology : the mechanics of deforming metamorphic rocks Volume I Principles
:عنوان فارسی زمین شناسی ساختمانی: مکانیک از زخم بستر من سنگ های دگرگونی دوره اصول :نویسنده (گان) Bruce E Hobbs, Alison Ord, Chun-Feng Li, Fabien Josse, Gary K Fedder :سال انتشار 2014 :طبقه بندی زمین شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 680
|
مگابایت 22.2
pdf
صفحه 680
22.2 MB
دانلود کتاب Chemostratigraphy: مفاهیم، ​​تکنیک ها، و برنامه های کاربردی
Chemostratigraphy : concepts, techniques, and applications
:عنوان فارسی Chemostratigraphy: مفاهیم، ​​تکنیک ها، و برنامه های کاربردی :نویسنده (گان) Mu Ramkumar, Alison Ord, Chun-Feng Li, Fabien Josse, Gary K Fedder :سال انتشار 2015 :طبقه بندی زمین شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 538
|
مگابایت 30.1
pdf
صفحه 538
30.1 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...