ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
دانلود کتاب تغییر کاربردی
Functional Change
:عنوان فارسی تغییر کاربردی :نویسنده (گان) Susanna Cumming :سال انتشار 1991 :طبقه بندی زبان شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 266
|
مگابایت 9.4
pdf
صفحه 266
9.4 MB
دانلود کتاب فوق العاده انگلیسی کتاب 2
Extra English Workbook 2
:عنوان فارسی فوق العاده انگلیسی کتاب 2 :نویسنده (گان) Ken Wilson :سال انتشار 2004 :طبقه بندی انگلیسی - خارجی - زبان شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 90
|
مگابایت 24.1
pdf
صفحه 90
24.1 MB
دانلود کتاب 25 قرن آموزش زبان؛
25 centuries of language teaching; an inquiry into the science, art, and development of language teaching methodology, 500 B.C.-1969
:عنوان فارسی 25 قرن آموزش زبان؛ :نویسنده (گان) Louis G. Kelly :سال انتشار 1976 :طبقه بندی خارجی - زبان شناسی :فایل
pdf
|
صفحه xi + 474
|
مگابایت 45.5
pdf
صفحه xi + 474
45.5 MB
دانلود کتاب جراحی آزمون: راهنمای عبور از یاران آزمون در جراحی عمومی
Examination Surgery: A Guide to Passing the Fellowship Examination in General Surgery
:عنوان فارسی جراحی آزمون: راهنمای عبور از یاران آزمون در جراحی عمومی :نویسنده (گان) Christopher J. Young, Marc A. Gladman :سال انتشار 2013 :طبقه بندی فرانسوی - خارجی - زبان شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 432
|
مگابایت 50.1
pdf
صفحه 432
50.1 MB
دانلود کتاب [مقاله] نئو آرامی و کردی بطور میان رشته ای از نفوذ خود را در هر یک از دیگر
[Article] Neo-Aramaic and Kurdish: An Interdisciplinary consideration of their influence on each other
:عنوان فارسی [مقاله] نئو آرامی و کردی بطور میان رشته ای از نفوذ خود را در هر یک از دیگر :نویسنده (گان) Michael L. Chyet :سال انتشار 1995 :طبقه بندی زبان شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 20
|
مگابایت 4.9
pdf
صفحه 20
4.9 MB
دانلود کتاب زبان
Language
:عنوان فارسی زبان :نویسنده (گان) Leonard Bloomfield :سال انتشار 1973 :طبقه بندی زبان شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 290
|
مگابایت 14.3
pdf
صفحه 290
14.3 MB
دانلود کتاب کتاب آکسفورد از مورد
The Oxford Handbook of Case
:عنوان فارسی کتاب آکسفورد از مورد :نویسنده (گان) Malchukov A., Spencer A. :سال انتشار 2009 :طبقه بندی زبان شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 478
|
مگابایت 49
pdf
صفحه 478
49 MB
دانلود کتاب مبانی بیولوژیکی زبان
Biological Foundations of Language
:عنوان فارسی مبانی بیولوژیکی زبان :نویسنده (گان) Eric H. Lenneberg :سال انتشار 1967 :طبقه بندی زبان شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 490
|
مگابایت 163.7
pdf
صفحه 490
163.7 MB
دانلود کتاب نحو
Syntax
:عنوان فارسی نحو :نویسنده (گان) P. H. Matthews :سال انتشار 1981 :طبقه بندی زبان شناسی - زبان شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 325
|
مگابایت 9.8
pdf
صفحه 325
9.8 MB
دانلود کتاب تاریخچه زبانشناسی در اروپا: از افلاطون تا 1600
The History of Linguistics in Europe: From Plato to 1600
:عنوان فارسی تاریخچه زبانشناسی در اروپا: از افلاطون تا 1600 :نویسنده (گان) Vivien Law :سال انتشار 2003 :طبقه بندی زبان شناسی - زبان شناسی :فایل
djvu
|
صفحه 326
|
مگابایت 31.5
djvu
صفحه 326
31.5 MB
دانلود کتاب تاریخچه زبانشناسی در اروپا: از افلاطون تا 1600
The History of Linguistics in Europe: From Plato to 1600
:عنوان فارسی تاریخچه زبانشناسی در اروپا: از افلاطون تا 1600 :نویسنده (گان) Vivien Law :سال انتشار 2003 :طبقه بندی زبان شناسی - زبان شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 326
|
مگابایت 45.7
pdf
صفحه 326
45.7 MB
دانلود کتاب متن زمان و در زبان عربی: مطالعه گفتمانمدار از سیستم زمان عربی کلاسیک
Tense and Text in Classical Arabic: A Discourse-Oriented Study of the Classical Arabic Tense System
:عنوان فارسی متن زمان و در زبان عربی: مطالعه گفتمانمدار از سیستم زمان عربی کلاسیک :نویسنده (گان) Michal Marmorstein :سال انتشار 2016 :طبقه بندی زبان شناسی - زبان شناسی :فایل
pdf
|
صفحه 262
|
مگابایت 2
pdf
صفحه 262
2 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...