ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
دانلود کتاب هندسه ریمانی
Riemannian Geometry
:عنوان فارسی هندسه ریمانی :نویسنده (گان) Peter Petersen :سال انتشار 2016 :طبقه بندی هندسه و توپولوژی - ریاضیات :فایل
pdf
|
صفحه 499
|
مگابایت 3.3
pdf
صفحه 499
3.3 MB
دانلود کتاب ادغام - رویکرد کاربردی
Integration - A Functional Approach
:عنوان فارسی ادغام - رویکرد کاربردی :نویسنده (گان) Klaus Bichteler :سال انتشار 2010 :طبقه بندی تجزیه و تحلیل عملکرد - ریاضیات :فایل
pdf
|
صفحه 201
|
مگابایت 1.7
pdf
صفحه 201
1.7 MB
دانلود کتاب فضاهای Sobolev وزن
Weighted Sobolev Spaces
:عنوان فارسی فضاهای Sobolev وزن :نویسنده (گان) Alois Kufner :سال انتشار 1985 :طبقه بندی تجزیه و تحلیل عملکرد - ریاضیات :فایل
pdf
|
صفحه 113
|
مگابایت 6.6
pdf
صفحه 113
6.6 MB
دانلود کتاب هندسه دیفرانسیل مدرن از منحنی ها و سطوح با ریاضیات [بدون نوت بوک]
Modern Differential Geometry of Curves and Surfaces with Mathematica [No Notebooks]
:عنوان فارسی هندسه دیفرانسیل مدرن از منحنی ها و سطوح با ریاضیات [بدون نوت بوک] :نویسنده (گان) Elsa Abbena, Simon Salamon, Alfred Gray :سال انتشار 2006 :طبقه بندی هندسه و توپولوژی - ریاضیات :فایل
pdf
|
صفحه 1016
|
مگابایت 18.3
pdf
صفحه 1016
18.3 MB
دانلود کتاب هندسه محدود و نرم افزار ترکیبی
Finite Geometry and Combinatorial Applications
:عنوان فارسی هندسه محدود و نرم افزار ترکیبی :نویسنده (گان) Simeon Ball :سال انتشار 2015 :طبقه بندی ریاضیات :فایل
pdf
|
صفحه 298
|
مگابایت 1.9
pdf
صفحه 298
1.9 MB
دانلود کتاب مدل کاکس و کاربرد آن
The Cox Model and Its Applications
:عنوان فارسی مدل کاکس و کاربرد آن :نویسنده (گان) Mikhail Nikulin, Hong-Dar Isaac Wu :سال انتشار 2016 :طبقه بندی آمار Mathematicsematical - ریاضیات :فایل
pdf
|
صفحه "C
|
مگابایت 2.4
pdf
صفحه "C
2.4 MB
دانلود کتاب هاف تحلیل انشعاب: روش حوزه فرکانس
Hopf Bifurcation Analysis: A Frequency Domain Approach
:عنوان فارسی هاف تحلیل انشعاب: روش حوزه فرکانس :نویسنده (گان) Jorge L. Moiola, Guanrong Chen :سال انتشار 1996 :طبقه بندی سیستم های دینامیکی - ریاضیات :فایل
pdf
|
صفحه xv + 326
|
مگابایت 12.9
pdf
صفحه xv + 326
12.9 MB
دانلود کتاب معادلات دیفرانسیل: آموزش اجمالی
Differential Equations: A Concise Course
:عنوان فارسی معادلات دیفرانسیل: آموزش اجمالی :نویسنده (گان) H. S. Bear :سال انتشار 1999 :طبقه بندی ریاضیات :فایل
djvu
|
صفحه 224
|
مگابایت 2.1
djvu
صفحه 224
2.1 MB
دانلود کتاب ریاضی مقدمه ای بر منطق
A Mathematical Introduction to Logic
:عنوان فارسی ریاضی مقدمه ای بر منطق :نویسنده (گان) H. B. Enderton :سال انتشار 1972 :طبقه بندی منطق - ریاضیات :فایل
pdf
|
صفحه 152
|
مگابایت 26.2
pdf
صفحه 152
26.2 MB
دانلود کتاب نظریه قرقره
The theory of sheaves
:عنوان فارسی نظریه قرقره :نویسنده (گان) Swan, Richard G. :سال انتشار 1964 :طبقه بندی ریاضیات :فایل
pdf
|
صفحه 150
|
مگابایت 5
pdf
صفحه 150
5 MB
دانلود کتاب نظریه قرقره
The theory of sheaves
:عنوان فارسی نظریه قرقره :نویسنده (گان) Swan, Richard G. :سال انتشار 1964 :طبقه بندی ریاضیات :فایل
djvu
|
صفحه 150
|
مگابایت 1.2
djvu
صفحه 150
1.2 MB
دانلود کتاب احتمال در فضاهای Banach: توزیع پایدار و بی نهایت بخش
Probability in Banach Spaces: Stable and Infinitely Divisible Distributions
:عنوان فارسی احتمال در فضاهای Banach: توزیع پایدار و بی نهایت بخش :نویسنده (گان) Werner Linde :سال انتشار 1986 :طبقه بندی ریاضیات :فایل
pdf
|
صفحه 196
|
مگابایت 6.9
pdf
صفحه 196
6.9 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...