ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
دانلود کتاب ذرات معلق در هوا اتمسفر: خواص و اثرات آب و هوا
Atmospheric aerosols : properties and climate impacts
:عنوان فارسی ذرات معلق در هوا اتمسفر: خواص و اثرات آب و هوا :نویسنده (گان) Olivier Boucher, Gareth R Jones, H -H Goebel :سال انتشار 2015 :طبقه بندی اقلیم شناسی - هواشناسی - جغرافی :فایل
pdf
|
صفحه 311
|
مگابایت 16.4
pdf
صفحه 311
16.4 MB
دانلود کتاب کتاب آکسفورد باستان شناسی
The Oxford handbook of archaeology
:عنوان فارسی کتاب آکسفورد باستان شناسی :نویسنده (گان) Barry W Cunliffe, Chris Gosden, Rosemary A Joyce :سال انتشار 2009 :طبقه بندی جغرافی :فایل
pdf
|
صفحه 828
|
مگابایت 24.5
pdf
صفحه 828
24.5 MB
دانلود کتاب اطلس A-Z
Atlas A-Z
:عنوان فارسی اطلس A-Z :نویسنده (گان) Chris Sidwells, New York Academy of Medicine,, Jeffrey A Hoffer :سال انتشار 2015 :طبقه بندی جغرافی :فایل
pdf
|
صفحه 434
|
مگابایت 60.7
pdf
صفحه 434
60.7 MB
دانلود کتاب ترمودینامیک کاربردی برای هواشناسان
Applied thermodynamics for meteorologists
:عنوان فارسی ترمودینامیک کاربردی برای هواشناسان :نویسنده (گان) Sam Miller, Wallace L Fowler, National Museum of American History (U.S.) :سال انتشار 2015 :طبقه بندی اقلیم شناسی - هواشناسی - جغرافی :فایل
epub
|
صفحه 632
|
مگابایت 7.7
epub
صفحه 632
7.7 MB
دانلود کتاب ترمودینامیک کاربردی برای هواشناسان
Applied thermodynamics for meteorologists
:عنوان فارسی ترمودینامیک کاربردی برای هواشناسان :نویسنده (گان) Sam Miller, Wallace L Fowler, Graeme Morton, OCLC Research, :سال انتشار 2015 :طبقه بندی اقلیم شناسی - هواشناسی - جغرافی :فایل
pdf
|
صفحه 632
|
مگابایت 18.5
pdf
صفحه 632
18.5 MB
دانلود کتاب نئولیبرالیسم، شخص، و postsocialism: خودشان مشاغل در تغییر اقتصاد
Neoliberalism, personhood, and postsocialism : enterprising selves in changing economies
:عنوان فارسی نئولیبرالیسم، شخص، و postsocialism: خودشان مشاغل در تغییر اقتصاد :نویسنده (گان) Nicolette Makovicky, Gordon Hawkins, Chris Fussell, Tantum Collins :سال انتشار 2014 :طبقه بندی جغرافی :فایل
pdf
|
صفحه 209
|
مگابایت 1.2
pdf
صفحه 209
1.2 MB
دانلود کتاب شهرستان پیادهرو: های Remapping فضای عمومی در شهر هوشی مین
Sidewalk city : remapping public space in Ho Chi Minh City
:عنوان فارسی شهرستان پیادهرو: های Remapping فضای عمومی در شهر هوشی مین :نویسنده (گان) Annette Miae Kim, Eric Dunning, Daniel Keim :سال انتشار 2015 :طبقه بندی جغرافی :فایل
pdf
|
صفحه 264
|
مگابایت 49.6
pdf
صفحه 264
49.6 MB
دانلود کتاب نظریه آلفرد وبر از محل صنایع
Alfred Weber's Theory of the Location of Industries
:عنوان فارسی نظریه آلفرد وبر از محل صنایع :نویسنده (گان) Alfred Weber, Carl Joachim Friedrich (ed.) :سال انتشار :طبقه بندی جغرافی :فایل
pdf
|
صفحه 302
|
مگابایت 16.5
pdf
صفحه 302
16.5 MB
دانلود کتاب زوال از دریای مدیترانه، 1550-1870: یک رویکرد geohistorical
The waning of the Mediterranean, 1550-1870 : a geohistorical approach
:عنوان فارسی زوال از دریای مدیترانه، 1550-1870: یک رویکرد geohistorical :نویسنده (گان) Faruk Tabak, Michael Walters Dols :سال انتشار 2008 :طبقه بندی جغرافی :فایل
pdf
|
صفحه 448
|
مگابایت 2
pdf
صفحه 448
2 MB
دانلود کتاب جاده برگشت شمالی و مرکزی ایتالیا
Back roads Northern and Central Italy
:عنوان فارسی جاده برگشت شمالی و مرکزی ایتالیا :نویسنده (گان) Gillian Arthur, Kate Hughes, (Travel writer), Gillian Price, Lucy Ratcliffe, Christine Webb :سال انتشار 2015 :طبقه بندی جغرافی :فایل
pdf
|
صفحه 264
|
مگابایت 55.1
pdf
صفحه 264
55.1 MB
دانلود کتاب جغرافیا CCEA به عنوان راهنمای واحد دانشجویی: 1 واحد جغرافیای فیزیکی
Ccea geography as student unit guide : unit 1 physical geography
:عنوان فارسی جغرافیا CCEA به عنوان راهنمای واحد دانشجویی: 1 واحد جغرافیای فیزیکی :نویسنده (گان) Tim Manson, James Fisher, (Psychotherapist), A M Kaynia, Rodney Lawrence Petersen :سال انتشار 2014 :طبقه بندی جغرافی :فایل
pdf
|
صفحه 89
|
مگابایت 6.7
pdf
صفحه 89
6.7 MB
دانلود کتاب جمعیت اتحاد جماهیر شوروی: تاریخ و چشم انداز
The population of the Soviet Union : history and prospects
:عنوان فارسی جمعیت اتحاد جماهیر شوروی: تاریخ و چشم انداز :نویسنده (گان) Lorimer, Frank :سال انتشار :طبقه بندی روسیه - جغرافی :فایل
pdf
|
صفحه 349
|
مگابایت 23.3
pdf
صفحه 349
23.3 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...