ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
دانلود کتاب بیست و یکم قرن در فضا
The Twenty-first Century in Space
:عنوان فارسی بیست و یکم قرن در فضا :نویسنده (گان) Ben Evans (auth.) :سال انتشار 2015 :طبقه بندی علوم فضایی - تکنولوژی :فایل
djvu
|
صفحه 519
|
مگابایت 12.8
djvu
صفحه 519
12.8 MB
دانلود کتاب در مسیر برای بیشتر برق خورشیدی
On Track For More Solar Power
:عنوان فارسی در مسیر برای بیشتر برق خورشیدی :نویسنده (گان) StockPro :سال انتشار 0 :طبقه بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :فایل
epub
|
صفحه 0
|
کیلوبایت 110
epub
صفحه 0
110 KB
دانلود کتاب مهندسی Machanics (استاتیک و دینامیک)
Engineering Machanics (Statics and Dynamics)
:عنوان فارسی مهندسی Machanics (استاتیک و دینامیک) :نویسنده (گان) Irving H. Shames :سال انتشار 1996 :طبقه بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :فایل
pdf
|
صفحه 1100
|
مگابایت 37
pdf
صفحه 1100
37 MB
دانلود کتاب مکانیک گالیله و ترمودینامیک با زنجیره
Galilean Mechanics and Thermodynamics of Continua
:عنوان فارسی مکانیک گالیله و ترمودینامیک با زنجیره :نویسنده (گان) G??ry de Saxc??, Claude Vall??e :سال انتشار 2016 :طبقه بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :فایل
pdf
|
صفحه 450
|
مگابایت 2.9
pdf
صفحه 450
2.9 MB
دانلود کتاب مهندسی مکانیک: استاتیک
Engineering Mechanics: Statics & Dynamics
:عنوان فارسی مهندسی مکانیک: استاتیک :نویسنده (گان) Russell Charles Hibbeler :سال انتشار 2015 :طبقه بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :فایل
pdf
|
صفحه 1469
|
مگابایت 86.6
pdf
صفحه 1469
86.6 MB
دانلود کتاب مدرن زبان تبتی، جلد اول
Modern Tibetan Language, Volume I
:عنوان فارسی مدرن زبان تبتی، جلد اول :نویسنده (گان) Losang Thonden :سال انتشار 2005 :طبقه بندی علوم فضایی - تکنولوژی :فایل
pdf
|
صفحه 116
|
مگابایت 5.9
pdf
صفحه 116
5.9 MB
دانلود کتاب ساخت یک سنتور چوبی لوله مس
Building an copper tube Xylophone
:عنوان فارسی ساخت یک سنتور چوبی لوله مس :نویسنده (گان) David R Lapp :سال انتشار 2003 :طبقه بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :فایل
pdf
|
صفحه 4
|
کیلوبایت 106.9
pdf
صفحه 4
106.9 KB
دانلود کتاب مهندسی مکانیک: استاتیک
Engineering Mechanics: Statics
:عنوان فارسی مهندسی مکانیک: استاتیک :نویسنده (گان) Russell C. Hibbeler :سال انتشار 2015 :طبقه بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :فایل
pdf
|
صفحه 706
|
مگابایت 52.3
pdf
صفحه 706
52.3 MB
دانلود کتاب راهنمای مکانیک جامدات
Handbook of Solid Mechanics
:عنوان فارسی راهنمای مکانیک جامدات :نویسنده (گان) Bengt Sundstro??m (ed.) :سال انتشار 0 :طبقه بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :فایل
pdf
|
صفحه 416
|
مگابایت 106
pdf
صفحه 416
106 MB
دانلود کتاب طراحی شبیه سازی ADN از موتورهای چهار زمانه
Design adn Simulation of Four-Stroke Engines
:عنوان فارسی طراحی شبیه سازی ADN از موتورهای چهار زمانه :نویسنده (گان) Gordon P. Blair :سال انتشار 1999 :طبقه بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :فایل
pdf
|
صفحه 847
|
مگابایت 88.6
pdf
صفحه 847
88.6 MB
دانلود کتاب از گرد و غبار به زندگی: منشاء و تکامل منظومه شمسی ما
From Dust to Life : The Origin and Evolution of Our Solar System
:عنوان فارسی از گرد و غبار به زندگی: منشاء و تکامل منظومه شمسی ما :نویسنده (گان) Chambers, John; Mitton, Jacqueline :سال انتشار 2014 :طبقه بندی علوم فضایی - تکنولوژی :فایل
pdf
|
صفحه 319
|
مگابایت 11.5
pdf
صفحه 319
11.5 MB
دانلود کتاب مکانیک سازه های پیشرفته: مقدمه ای بر زنجیره مکانیک و مکانیک سازه
Advanced structural mechanics : an introduction to continuum mechanics and structural mechanics
:عنوان فارسی مکانیک سازه های پیشرفته: مقدمه ای بر زنجیره مکانیک و مکانیک سازه :نویسنده (گان) D Johnson, Michael E Kraft, Eugene A Rosa, Mark S Johnson :سال انتشار 2000 :طبقه بندی مهندسی مکانیک - تکنولوژی :فایل
pdf
|
صفحه 312
|
مگابایت 3.1
pdf
صفحه 312
3.1 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...