ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
دانلود کتاب زانو زخمی: سیاست حزب و جاده به کشتار آمریکا
Wounded Knee: Party Politics and the Road to an American Massacre
:عنوان فارسی زانو زخمی: سیاست حزب و جاده به کشتار آمریکا :نویسنده (گان) Heather Cox Richardson :سال انتشار 2011 :طبقه بندی مطالعات آمریکا - تاریخ :فایل
epub
|
صفحه 392
|
مگابایت 2.9
epub
صفحه 392
2.9 MB
دانلود کتاب بازگشت جنگ سرد: اوکراین، روسیه و غرب
The Return of the Cold War: Ukraine, The West and Russia
:عنوان فارسی بازگشت جنگ سرد: اوکراین، روسیه و غرب :نویسنده (گان) J. L. Black, Michael Johns :سال انتشار 2016 :طبقه بندی تاریخ نظامی - تاریخ :فایل
pdf
|
صفحه xxii+290
|
مگابایت 4.3
pdf
صفحه xxii+290
4.3 MB
دانلود کتاب تاریخ
The Histories
:عنوان فارسی تاریخ :نویسنده (گان) Agathias, Joseph D. Frendo :سال انتشار 1975 :طبقه بندی تاریخ :فایل
pdf
|
صفحه 101
|
مگابایت 126
pdf
صفحه 101
126 MB
دانلود کتاب جنگ بزرگ و حافظه در مرکز اروپا و جنوب شرقی
The Great War and Memory in Central and South-eastern Europe
:عنوان فارسی جنگ بزرگ و حافظه در مرکز اروپا و جنوب شرقی :نویسنده (گان) Oto Luthar :سال انتشار 2016 :طبقه بندی تاریخ نظامی - تاریخ :فایل
pdf
|
صفحه x+192
|
مگابایت 1.7
pdf
صفحه x+192
1.7 MB
دانلود کتاب هینکلی و آتش 1894
Hinckley and the Fire of 1894
:عنوان فارسی هینکلی و آتش 1894 :نویسنده (گان) Alaina Wolter Lyseth, Walt Tomas :سال انتشار 2014 :طبقه بندی تاریخ :فایل
pdf
|
صفحه 128
|
مگابایت 89.3
pdf
صفحه 128
89.3 MB
دانلود کتاب یک همدم به اواخر قرون وسطی و اوایل مدرن میلان: از ویژگی های متمایز از دولت ایتالیا
A Companion to Late Medieval and Early Modern Milan: The Distinctive Features of an Italian State
:عنوان فارسی یک همدم به اواخر قرون وسطی و اوایل مدرن میلان: از ویژگی های متمایز از دولت ایتالیا :نویسنده (گان) Andrea Gamberini :سال انتشار 2015 :طبقه بندی تاریخ :فایل
pdf
|
صفحه xiv+548
|
مگابایت 9.8
pdf
صفحه xiv+548
9.8 MB
دانلود کتاب یک همدم به یونان لاتین
A Companion to Latin Greece
:عنوان فارسی یک همدم به یونان لاتین :نویسنده (گان) Nickiphoros I. Tsougarakis, Peter Lock (eds.) :سال انتشار 2015 :طبقه بندی تاریخ :فایل
pdf
|
صفحه xii+530
|
مگابایت 9.4
pdf
صفحه xii+530
9.4 MB
دانلود کتاب اقلیت ها در جهان عرب
Minorities in the Arab World
:عنوان فارسی اقلیت ها در جهان عرب :نویسنده (گان) Albert Habib Hourani :سال انتشار 1947 :طبقه بندی تاریخ :فایل
pdf
|
صفحه 140
|
مگابایت 4.6
pdf
صفحه 140
4.6 MB
دانلود کتاب تاریخ، باستان شناسی و کتاب مقدس چهل سال بعد از 'تاریخی': دیدگاه تغییر 6
History, Archaeology and the Bible Forty Years after ’Historicity’: Changing Perspectives 6
:عنوان فارسی تاریخ، باستان شناسی و کتاب مقدس چهل سال بعد از 'تاریخی': دیدگاه تغییر 6 :نویسنده (گان) Ingrid Hjelm, Thomas L. Thompson :سال انتشار 2016 :طبقه بندی باستان شناسی - تاریخ :فایل
pdf
|
صفحه xvi+230
|
مگابایت 1.4
pdf
صفحه xvi+230
1.4 MB
دانلود کتاب سوریه و فلسطین در اواخر عصر برنز: انسان شناسی سیاست و قدرت
Syria-Palestine in The Late Bronze Age: An Anthropology of Politics and Power
:عنوان فارسی سوریه و فلسطین در اواخر عصر برنز: انسان شناسی سیاست و قدرت :نویسنده (گان) Emanuel Pfoh :سال انتشار 2016 :طبقه بندی تاریخ :فایل
pdf
|
صفحه xvi+230
|
مگابایت 2.5
pdf
صفحه xvi+230
2.5 MB
دانلود کتاب ظهور دانشگاه
The Rise of Universities
:عنوان فارسی ظهور دانشگاه :نویسنده (گان) Charles Homer Haskins :سال انتشار 1957 :طبقه بندی تاریخ :فایل
pdf
|
صفحه 107
|
مگابایت 6.4
pdf
صفحه 107
6.4 MB
دانلود کتاب تداوم و تغییر در اواخر جامعه عثمانی بیزانس و اوایل: مقالات در سمپوزیوم دومبرتن اوکس مه 1982 داده
Continuity and change in late Byzantine and early Ottoman society: papers given at a symposium at Dumbarton Oaks in May 1982
:عنوان فارسی تداوم و تغییر در اواخر جامعه عثمانی بیزانس و اوایل: مقالات در سمپوزیوم دومبرتن اوکس مه 1982 داده :نویسنده (گان) Anthony Bryer, Heath W. Lowry (eds) :سال انتشار 1986 :طبقه بندی تاریخ :فایل
pdf
|
صفحه 209
|
مگابایت 32.6
pdf
صفحه 209
32.6 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...