ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
دانلود کتاب یک اقتصاددان در دنیای واقعی: هنر سیاست در هند
An Economist in the Real World: The Art of Policymaking in India
:عنوان فارسی یک اقتصاددان در دنیای واقعی: هنر سیاست در هند :نویسنده (گان) Kaushik Basu :سال انتشار 2016 :طبقه بندی اقتصاد :فایل
epub
|
صفحه 256
|
کیلوبایت 518.3
epub
صفحه 256
518.3 KB
دانلود کتاب اقتصاد توسعه
Economics of Development
:عنوان فارسی اقتصاد توسعه :نویسنده (گان) David L. Lindauer, Dwight H. Perkins, Steven Radelet, Steven A. Block :سال انتشار 2013 :طبقه بندی اقتصاد :فایل
pdf
|
صفحه 875
|
مگابایت 5.3
pdf
صفحه 875
5.3 MB
دانلود کتاب سود: بکتل و مردانی که ساخته شده در جهان
The Profiteers: Bechtel and the Men Who Built the World
:عنوان فارسی سود: بکتل و مردانی که ساخته شده در جهان :نویسنده (گان) Sally Denton :سال انتشار 2016 :طبقه بندی اقتصاد :فایل
epub
|
صفحه 0
|
مگابایت 12.9
epub
صفحه 0
12.9 MB
دانلود کتاب سرمایه گذاری: تاریخچه
Investment: A History
:عنوان فارسی سرمایه گذاری: تاریخچه :نویسنده (گان) Norton Reamer, Jesse Downing :سال انتشار 2016 :طبقه بندی سرمایه گذاری - اقتصاد :فایل
pdf
|
صفحه 449
|
مگابایت 1.2
pdf
صفحه 449
1.2 MB
دانلود کتاب آنارشیست خوان
The Anarchist Reader
:عنوان فارسی آنارشیست خوان :نویسنده (گان) George Woodcock (ed.) :سال انتشار 1986 :طبقه بندی اقتصاد :فایل
djvu
|
صفحه 384
|
مگابایت 8
djvu
صفحه 384
8 MB
دانلود کتاب آنارشیست خوان
The Anarchist Reader
:عنوان فارسی آنارشیست خوان :نویسنده (گان) George Woodcock :سال انتشار 1977 :طبقه بندی اقتصاد :فایل
pdf
|
صفحه 385
|
مگابایت 12.2
pdf
صفحه 385
12.2 MB
دانلود کتاب مشبک - سرمایه گذاری جدید
Latticework - The New Investing
:عنوان فارسی مشبک - سرمایه گذاری جدید :نویسنده (گان) Robert G. Hagstrom :سال انتشار 2000 :طبقه بندی سرمایه گذاری - اقتصاد :فایل
pdf
|
صفحه 224
|
مگابایت 7.2
pdf
صفحه 224
7.2 MB
دانلود کتاب اختراع آینده: postcapitalism و جهان بدون کار
Inventing the future: postcapitalism and a world without work
:عنوان فارسی اختراع آینده: postcapitalism و جهان بدون کار :نویسنده (گان) Nick Srnicek, Alex Williams :سال انتشار 2015 :طبقه بندی اقتصاد :فایل
epub
|
صفحه 256
|
کیلوبایت 749.4
epub
صفحه 256
749.4 KB
دانلود کتاب ساختار تولید
The Structure of Production
:عنوان فارسی ساختار تولید :نویسنده (گان) Mark Skousen :سال انتشار 0 :طبقه بندی اقتصاد :فایل
pdf
|
صفحه 422
|
مگابایت 15.1
pdf
صفحه 422
15.1 MB
دانلود کتاب بحران کنونی در اتحادیه اروپا در نور از تناقضات CORE - مدل توسعه حاشیه
CURRENT CRISIS IN THE EU IN THE LIGHT OF THE CONTRADICTIONS OF THE CORE - PERIPHERY DEVELOPMENT MODEL
:عنوان فارسی بحران کنونی در اتحادیه اروپا در نور از تناقضات CORE - مدل توسعه حاشیه :نویسنده (گان) Natalija Nikolovska, Daniela Mamucevska :سال انتشار 2015 :طبقه بندی اقتصاد :فایل
pdf
|
صفحه 18
|
کیلوبایت 235.3
pdf
صفحه 18
235.3 KB
دانلود کتاب علل و اقدامات برای جلوگیری از بحران های آتی در اتحادیه اروپا
Causes and Measures for Preventing Future Crises in EU
:عنوان فارسی علل و اقدامات برای جلوگیری از بحران های آتی در اتحادیه اروپا :نویسنده (گان) Vi??njicki, S., Bosna, J. :سال انتشار 2015 :طبقه بندی اقتصاد :فایل
pdf
|
صفحه 18
|
کیلوبایت 264
pdf
صفحه 18
264 KB
دانلود کتاب سرمایه داری: تاریخچه کوتاه
Capitalism: A Short History
:عنوان فارسی سرمایه داری: تاریخچه کوتاه :نویسنده (گان) J??rgen Kocka :سال انتشار 2016 :طبقه بندی اقتصاد :فایل
pdf
|
صفحه 209
|
مگابایت 1.4
pdf
صفحه 209
1.4 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...