ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
دانلود کتاب کتابشناسی هفتادگانی = Bibliographie د لا Septante: (1970-1993)
Bibliography of the Septuagint = Bibliographie de la Septante : (1970-1993)
:عنوان فارسی کتابشناسی هفتادگانی = Bibliographie د لا Septante: (1970-1993) :نویسنده (گان) Ce??cile Dogniez :سال انتشار 1997 :طبقه بندی ادیان :فایل
pdf
|
صفحه xxxii+329
|
مگابایت 42.5
pdf
صفحه xxxii+329
42.5 MB
دانلود کتاب کتاب های شغلی به عنوان ادبیات شک و تردید
The book of Job as sceptical literature
:عنوان فارسی کتاب های شغلی به عنوان ادبیات شک و تردید :نویسنده (گان) Katharine J Dell, Gila Albert, Yoram Shiftan, Kelly Johnson :سال انتشار 1991 :طبقه بندی ادیان :فایل
pdf
|
صفحه x+260
|
مگابایت 10
pdf
صفحه x+260
10 MB
دانلود کتاب مطالعات انجام شده در Targum به به پیامبران دوازده، از ناحوم به ملاکی
Studies in the Targum to the Twelve Prophets, from Nahum to Malachi
:عنوان فارسی مطالعات انجام شده در Targum به به پیامبران دوازده، از ناحوم به ملاکی :نویسنده (گان) R P Gordon, National Gallery (Great Britain) :سال انتشار 1997 :طبقه بندی ادیان :فایل
pdf
|
صفحه XII+177
|
مگابایت 23.9
pdf
صفحه XII+177
23.9 MB
دانلود کتاب مطالعات انجام شده در تثنیه: به افتخار CJ LABUSCHAGNE به مناسبت تولد 65 خود
Studies in Deuteronomy : in honour of CJ Labuschagne on the occasion of his 65th birthday
:عنوان فارسی مطالعات انجام شده در تثنیه: به افتخار CJ LABUSCHAGNE به مناسبت تولد 65 خود :نویسنده (گان) C J Labuschagne, Florentino Garci??a Marti??nez :سال انتشار 1994 :طبقه بندی ادیان :فایل
pdf
|
صفحه xii+305
|
مگابایت 38.4
pdf
صفحه xii+305
38.4 MB
دانلود کتاب کاتبان و مترجمان: هفتادگانی و قدیمی لاتین در کتب پادشاهان
Scribes and translators : Septuagint and Old Latin in the Books of Kings
:عنوان فارسی کاتبان و مترجمان: هفتادگانی و قدیمی لاتین در کتب پادشاهان :نویسنده (گان) Natalio Ferna??ndez Marcos, Florentino Garci??a Marti??nez :سال انتشار 1997 :طبقه بندی ادیان :فایل
pdf
|
صفحه X+106
|
مگابایت 16.3
pdf
صفحه X+106
16.3 MB
دانلود کتاب چرخه اوگاریت بعل
The Ugarit Baal cycle
:عنوان فارسی چرخه اوگاریت بعل :نویسنده (گان) Mark S Smith, Wayne Thomas Pitard, Ralph O'Connor, Kelly Johnson :سال انتشار 1994 :طبقه بندی ادیان :فایل
pdf
|
صفحه xxxviii+494
|
مگابایت 56.7
pdf
صفحه xxxviii+494
56.7 MB
دانلود کتاب تولد، لعنت و سبز شدن از زمین: خواندن زیست محیطی از پیدایش 1/11
The birth, the curse and the greening of earth : an ecological reading of Genesis 1-11
:عنوان فارسی تولد، لعنت و سبز شدن از زمین: خواندن زیست محیطی از پیدایش 1/11 :نویسنده (گان) Norman C Habel, Wayne Thomas Pitard, Ralph O'Connor, Kelly Johnson :سال انتشار 2011 :طبقه بندی ادیان :فایل
pdf
|
صفحه xii+140
|
مگابایت 3.3
pdf
صفحه xii+140
3.3 MB
دانلود کتاب راه چوانگ تزو
The Way of Chuang Tzu
:عنوان فارسی راه چوانگ تزو :نویسنده (گان) Thomas Merton :سال انتشار :طبقه بندی ادیان :فایل
pdf
|
صفحه 161
|
کیلوبایت 826.9
pdf
صفحه 161
826.9 KB
دانلود کتاب پل را به عنوان نوزاد و مادر شیرده: استعاره، بلاغت، و هویت در 1 تسالونیکیان 2: 5-8
Paul as infant and nursing mother : metaphor, rhetoric, and identity in 1 Thessalonians 2:5-8
:عنوان فارسی پل را به عنوان نوزاد و مادر شیرده: استعاره، بلاغت، و هویت در 1 تسالونیکیان 2: 5-8 :نویسنده (گان) Jennifer Houston McNeel, Gregory Hays, H -H Goebel :سال انتشار 2014 :طبقه بندی ادیان :فایل
pdf
|
صفحه xii+204
|
مگابایت 1.5
pdf
صفحه xii+204
1.5 MB
دانلود کتاب بازاندیشی آموزش بلاغی پل: لفاظی های تطبیقی ​​و 2 قرنتیان 10-13
Rethinking Paul's rhetorical education : comparative rhetoric and 2 Corinthians 10-13
:عنوان فارسی بازاندیشی آموزش بلاغی پل: لفاظی های تطبیقی ​​و 2 قرنتیان 10-13 :نویسنده (گان) Ryan S Schellenberg, Gregory Hays, H -H Goebel :سال انتشار 2013 :طبقه بندی ادیان :فایل
pdf
|
صفحه xiv+408
|
مگابایت 2.4
pdf
صفحه xiv+408
2.4 MB
دانلود کتاب وحدت و تنوع در اناجیل و پل: مقالات به افتخار فرانک J ماترا
Unity and diversity in the Gospels and Paul : essays in honor of Frank J Matera
:عنوان فارسی وحدت و تنوع در اناجیل و پل: مقالات به افتخار فرانک J ماترا :نویسنده (گان) Christopher W Skinner, Kelly R Iverson, Frank J Matera, Kelly Johnson :سال انتشار 2012 :طبقه بندی ادیان :فایل
pdf
|
صفحه xxxiv+360
|
مگابایت 2.4
pdf
صفحه xxxiv+360
2.4 MB
دانلود کتاب اسطوره و کتاب مقدس: دیدگاههای معاصر در دین، زبان، و تخیل
Myth and scripture : contemporary perspectives on religion, language, and imagination
:عنوان فارسی اسطوره و کتاب مقدس: دیدگاههای معاصر در دین، زبان، و تخیل :نویسنده (گان) Dexter E Callender, Gregory Hays, H -H Goebel :سال انتشار 2014 :طبقه بندی ادیان :فایل
pdf
|
صفحه xii+312
|
مگابایت 2.1
pdf
صفحه xii+312
2.1 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...