ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
دانلود کتاب عمل مبتنی بر مدرسه با کودکان و جوانان بی خانمان
School-based practice with children and youth experiencing homelessness
:عنوان فارسی عمل مبتنی بر مدرسه با کودکان و جوانان بی خانمان :نویسنده (گان) James P Canfield, Antonio Calcagno, A Hilhorst, C J Labuschagne :سال انتشار 2015 :طبقه بندی آموزش و پرورش :فایل
pdf
|
صفحه 144
|
مگابایت 1.1
pdf
صفحه 144
1.1 MB
دانلود کتاب بافندگی تمثیلی کانادا: نوشتن ناشناس، خواندن شخصی
Weaving a Canadian allegory : anonymous writing, personal reading
:عنوان فارسی بافندگی تمثیلی کانادا: نوشتن ناشناس، خواندن شخصی :نویسنده (گان) Loretta Czernis, George Hoberg, Tom Martin, Dipti Kapadia, Deepa Nambiar :سال انتشار 1994 :طبقه بندی آموزش و پرورش :فایل
pdf
|
صفحه 152
|
مگابایت 8.3
pdf
صفحه 152
8.3 MB
دانلود کتاب راهنمای انگیزه اخلاقی: نظریه ها، مدل ها، برنامه های کاربردی
Handbook of moral motivation : theories, models, applications
:عنوان فارسی راهنمای انگیزه اخلاقی: نظریه ها، مدل ها، برنامه های کاربردی :نویسنده (گان) Karin Heinrichs, Fritz Oser, Terry Lovat :سال انتشار 2013 :طبقه بندی آموزش و پرورش :فایل
pdf
|
صفحه 0
|
مگابایت 4.7
pdf
صفحه 0
4.7 MB
دانلود کتاب کتاب عدالت اجتماعی در آموزش و پرورش
Handbook of social justice in education
:عنوان فارسی کتاب عدالت اجتماعی در آموزش و پرورش :نویسنده (گان) William Ayers, Therese Quinn, David Stovall :سال انتشار 2008 :طبقه بندی آموزش و پرورش :فایل
pdf
|
صفحه 792
|
مگابایت 6
pdf
صفحه 792
6 MB
دانلود کتاب وقایع وقایع: کتاب تواریخ و اوایل تاریخنگاری معبد دوم
Chronicling the chronicler : the Book of Chronicles and early second temple historiography
:عنوان فارسی وقایع وقایع: کتاب تواریخ و اوایل تاریخنگاری معبد دوم :نویسنده (گان) Paul S Evans, Tyler F Williams, Nicholas Thoburn, Lama Putsi :سال انتشار 2013 :طبقه بندی آموزش و پرورش :فایل
pdf
|
صفحه 324
|
مگابایت 8.7
pdf
صفحه 324
8.7 MB
دانلود کتاب مواد غذایی خیابانی در سراسر جهان: یک دایره المعارف از غذا و فرهنگ
Street food around the world : an encyclopedia of food and culture
:عنوان فارسی مواد غذایی خیابانی در سراسر جهان: یک دایره المعارف از غذا و فرهنگ :نویسنده (گان) Bruce Kraig, Colleen Taylor Sen, Keith A Wharton, Jr. :سال انتشار 2013 :طبقه بندی آموزش و پرورش :فایل
pdf
|
صفحه 537
|
مگابایت 7
pdf
صفحه 537
7 MB
دانلود کتاب بگو: آنچه شما فکر می کنم
Say What You Think
:عنوان فارسی بگو: آنچه شما فکر می کنم :نویسنده (گان) Douglas Perkins :سال انتشار :طبقه بندی آموزش و پرورش :فایل
pdf
|
صفحه 38
|
مگابایت 4.1
pdf
صفحه 38
4.1 MB
دانلود کتاب دانشگاه مین 2014-2015 کاتولوگ کارشناسی
The University of Maine 2014–2015 Undergraduate Catalog
:عنوان فارسی دانشگاه مین 2014-2015 کاتولوگ کارشناسی :نویسنده (گان) The University of Maine :سال انتشار :طبقه بندی آموزش و پرورش :فایل
pdf
|
صفحه 765
|
مگابایت 3.4
pdf
صفحه 765
3.4 MB
دانلود کتاب پیدا کردن عنصر خود را: چگونه کشف استعدادهای و احساسات خود را و تبدیل زندگی خود را
Finding your element : how to discover your talents and passions and transform your life
:عنوان فارسی پیدا کردن عنصر خود را: چگونه کشف استعدادهای و احساسات خود را و تبدیل زندگی خود را :نویسنده (گان) Ken Robinson, Lou Aronica, I E Dzi?a?loshinskii? :سال انتشار 2013 :طبقه بندی کتاب های خودآموز - آموزش و پرورش :فایل
epub
|
صفحه 0
|
کیلوبایت 377.5
epub
صفحه 0
377.5 KB
دانلود کتاب تست پر مخاطره در آموزش و پرورش: علم و عمل در K-12 تنظیمات
High-stakes testing in education : science and practice in K-12 settings
:عنوان فارسی تست پر مخاطره در آموزش و پرورش: علم و عمل در K-12 تنظیمات :نویسنده (گان) James A Bovaird, Kurt F Geisinger, Chad W Buckendahl, Mathieu Potte-Bonneville, Judith Revel :سال انتشار 2011 :طبقه بندی آموزش و پرورش :فایل
pdf
|
صفحه 263
|
مگابایت 1.2
pdf
صفحه 263
1.2 MB
دانلود کتاب مسافت های طولانی: یک زندگینامه
The long haul : an autobiography
:عنوان فارسی مسافت های طولانی: یک زندگینامه :نویسنده (گان) Myles Horton, Judith Kohl, Herbert R Kohl, Price-Pottenger Nutrition Foundation., Wei Sha :سال انتشار 1997 :طبقه بندی آموزش و پرورش :فایل
pdf
|
صفحه 167
|
مگابایت 7.8
pdf
صفحه 167
7.8 MB
دانلود کتاب آناتومی فلش کارت نتر
Netter's Anatomy Flash Cards
:عنوان فارسی آناتومی فلش کارت نتر :نویسنده (گان) John T Hansen, Wayne Vogl, Adam W M Mitchell, Henry Gray :سال انتشار 2014 :طبقه بندی آموزش و پرورش :فایل
pdf
|
صفحه 0
|
مگابایت 84.7
pdf
صفحه 0
84.7 MB
لطفا چند لحظه صبر کنید...