ساینسیکا | دانلود کتاب، دانلود مقاله

عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.
عبارت جستجو حداقل باید دارای سه کاراکتر باشد.

Information dashboard design : the effective visual communication of data

فایل:
pdf
|
مگابایت 8.3

درباره کتاب

This text teaches the visual design skills needed to create dashboards that communicate clearly, rapidly, and compellingly. It explains how to avoid the 13 mistakes common to dashboard design, provide viewers with the information they need quickly and clearly, and create an aesthetically pleasing viewing experience.
این متن مهارت های طراحی بصری مورد نیاز برای ایجاد داشبورد که به وضوح در ارتباط هستند، به سرعت، و قاطعانه می آموزد.

فهرست مطالب

 • Ch. 1. Clarifying the vision
 • Ch. 2. Variations in dashboard uses and data
 • Ch. 3. Thirteen common mistakes in dashboard design
 • Ch. 4. Tapping into the power of visual perception
 • Ch. 5. Eloquence through simplicity
 • Ch. 6. Effective dashboard display media
 • Ch. 7. Designing dashboards for usability
 • Ch. 8. Putting it all together.
 • کانال.
 • کانال.
 • کانال.
 • کانال.
 • کانال.
 • کانال.
 • کانال.
 • کانال.

دانلود کتاب

دیدگاه کاربران